FISKA - i Berg

Fiske är livets rekreation och världens största fritidssysselsättning, Man räknar med att mer än hälften av landets invånare någon gång har fiskat i sitt liv och att mellan 2-3 miljoner fiskar årligen.

Bergs kommun omfattar 610 000 hektar mark och vatten och har 19 kortfiskeområden med ett varierat fiskeutbud från fjällfiske till ström- och sjöfiske i såväl fjäll som i skogslandet. Samtliga fiskeområden är tillgänglig för köp av fiskekort 24 timmar om dygnet via SMS/OnLine tjänster och omfattar hela kommunen.

Här i den orörda fjällnaturen kommer du att finna vidsträckta vidder, bedårande vyer och ett landskap som får den mest morgontrötte att vakna med ett leende på läpparna oavsett om du är i skogslandet eller uppe på fjället.
Många av våra fiskeplatser är lättåtkomliga och tillgängliga för personer som har rörelsesvårigheter. Tycker du om att fiska i ensamhet i lugn och ro så har du stor möjlighet att få den önskan uppfylld här.

Du som fiskar måste lösa fiskekort och givetvis beaktar ni Allemansrätten och Håll Sverige rent.

TIPS

1. Vårt fjällvatten är rent, friskt och drickbart  direkt ur vattendrag och källor.
2. Vi rekommenderar att du använder dig av Telia mobil abonnemang när du vistas i våra områden.
3. Lämna alltid meddelande till någon om var du är och hur länge.
4. Renhållning – Det du tar med ut i naturen tar Du med dig hem igen.
5. Elda på anvisade platser ellertidigare uppgjorda platser

  • Abborre: Åsarna, Övre Hoan, Råssjön och Klövsjö
  • Gädda: Handsjön, Galvattnet, Horten, Vitvattnet, Rammsjön, Gruckarna, Näkten
  • Harr: Börtnan, Nästelströmmen, Skålan, Storsjö, Tossåsen och Dammån
  • Röding: Börtnan, Ljungdalen, Näkten, Tossåsen, Storsjö och Oviksfjällen
  • Sik: Rätan, Klövsjö och Gruckarna
  • Öring: Dammån, Högån/Hovermoån,hela Ljungan och Oviksfjällen
  • Bäckmete: Åsarna, Högån/Hovermoån och Övre Hoan

Läs  om bra fiskevatten i Bergs kommun här

Öring 5,1 kg fick sin frihet. Foto Daniel Lövgren

Öring 5,1 kg som blev återutsatt. Foto Daniel Lövgren http://storsjofiskeguide.blogg.se/