Bergsfiskarna – Din Sportfiskeklubb

Sportfiskeklubben Bergsfiskarna bildades 1987 av ett gäng fiskeintresserade. Vårt huvudsäte och klubblokal ligger i Hoverberg i Jämtländska Bergs kommun. Klubbens inriktning är sportfiske och då främst pimpelfiske. Sommarfisket har sin gilla gång med fisketurer till Norge och i Oviksfjällen.

Klubben har en stor ungdomsverksamhet som vid tävlingar placerar sig väldigt högt, såväl individuella som i lagtävlingar. Vid ett flertal tillfällen som Svenska mästare. Vi samarbetar med andra klubbar och därav utbyter vi erfarenheter/ kunskaper både i själva fiskeutövandet och fiskevården.

Bergsfiskarna arrangerar årligen ett antal tävlingar med deltagare från hela landet. Bergsnappet är en av de tävlingarna som vi arrangerar som traditionell årligen genomförs i Bergsviken, Hoverberg.
Under vintern tillverkar vi pimpeldon och flugor i studiecirkel form.
Årligen drar vi i väg på en sommar tur med fjällfiske i Oviksfjällen och havsfiske i Norge.

Med Sportfiskarnas app får du hjälp att identifiera vilken fisk du fått på kroken. Bli en fena på fiskarter med Sportfiskarnas smarta app – Fisknyckeln thecasinoapps.com! Fisknyckeln innehåller alla arter som påträffats i svenska vatten, cirka 240 arter!

Miljöanpassa vattenkraften och skydda våra sista strömmande vatten!

Strömmande vatten hyser en hög biologisk mångfald och är av stort värde för sportfisket och friluftslivet. Dessvärre har vattenkraften decimerat eller slagit ut många fiskbestånd och gjort att myllrande livsmiljöer med hög biologisk mångfald har förvandlats till stenöknar och uppdämda lugnvatten.

Ungefär 80 % av kapaciteten i svenska vattendrag är redan utbyggd för vattenkraft. Ett utbyggt vattendrag innebär att attraktionskraften som många glesbygdskommuner har haft är borta.