FISKEKORT & FISKEOMRÅDEN

Fiskevårdsområden (FVO) i Bergs kommun omfattar 19 st områden inklusive Statens vatten. Områdena innefattar såväl enskilt som allmänt vatten. Storsjön består av fem FVO i olika kommuner och allt handredskapsfiske är tillåtet och fritt från fiskekortsavgift, gäller ej vid båtfiske. Fiskevårdsområdena är belägna på/i fjällen, i skogslandet med tjärnar och strömmande vatten ner till Storsjön.

Fiskevårdsområden i Bergs kommun

OBS. Fiskekortspriser och regler skrivna i utgivna broschyrer och informationsblad kan vara inaktuella.  Korrekta  upplysningar hittar du hos lokala återförsäljare samt  hos Internetbutiken www.fiskekort.se/bergskommun och www. Ifiske.se

Kontaktpersoner för respektive fiskevårdsområde.

1a. Börtnans fvof  Gunnel Hennebo 070-368 11 46 hennebo@bahnhof.se
1b. Börtnan västra fvof Håkan Eriksson 070-640 07 26 hakan-ericsson@hotmail.com
2. Dammåns fvof Anna-Lisa Hoflén 070-219 16 07 ahoflen@gmail.com
3. Gruckarnas fvf Hans Morlind 070-217 85 74, 0682-300 98 alfingemar.morlind@nara.ica.se
4. Handsjöns fvof Pär Nilsson 073-815 52 55 handsjonsfvof@gmail.com
5. Hovermoån-Högåns fvof Mikael Wredendal 070-209 85 13 mikaelwredendal@gmail.com
6. Klövsjö fvof Lars Kjellsson 070-557 91 84 larzinski@hotmail.com
7. Ljungdalens fvof Rolf Johansson 070-376 83 50 rolf.johansson1946@gmail.com
8. Näktens fvof Göran Olofsson  070-579 95 01 goran.olofsson@hotmail.com
9. Råssjöns fvof Tryggve Johansson 073-035 12 30 j.a.tryggve@gmail.com
10. Rätans fvof Ulf Johansson 070-651 82 43 info@byggjamtland.se
11. Skålans fvof Leif Rodhe 0687-321 34, 070-342 79 88 leif.rodhe@bredband.net
12. Storsjö fvof Staffan Brandelius 0687-108 41, 0687-515 06 staffan.brandelius@telia.com
13. Storsjön-Bergs fvof Hans-Erik Andersson 070-326 9596 glesbygdsservice@gmail.com
14. Svenstaåns fvof Anders-Olof Öhlén  0687-161 00, 072-524 09 40 anders.olof.ohlen@berg.se
15. Tossåsen kfo SCA Skog AB Agne Wikén 070-319 88 07 agne.wiken@sca.com
16. Tossåsens sameby Nicklas Johansson 070-608 20 71 glennick@live.se
17. Åsarna fvof Krister Klaésson 0687-303 27, 070-316 48 64 krister.klaesson@telia.com
18. Övre Hoans fvof Thomas Sjöberg 070-743 11 69 thomas.sj@gmail.com

De vanligaste fisksorterna är öring, harr, röding, sik, gädda och abborre. I några tjärnar/sjöar finns stor regnbåge bl.a är det svenska sportfiskerekordet (9 kg) satt i Börtnansjön. I de flesta fall är det privata fiskevårdsområden där det krävs fiskekort. I en del av våra vatten stödutsätter vi fisk. Dock finns det områden som staten förvaltar och här kan man få tillstånd till kvoterat fiske. Anmälan görs senast 1 maj till Länsstyrelsen i Jämtlands Län.

Ljungan är kommunens största vattendrag och har sitt källflöde vid den norska fjällgränsen. Härifrån skär Ljungan via dom riksbekanta Sölvbackaströmmar genom fjäll och dal, skog och lantbrukslandskap på sin forsande färd mot Östersjön.  Övre Ljungan, Dammån, Näkten och Storsjön-Berg har infört köp av fiskekort via mobiltelefon och Internet.

Oviksfjällen

Häggsåssjön, Gräfån, Dromtjärnarna, Alvarsån i Oviksfjällen, med intilliggande bäckar och tjärnar är biflöden till Dammån och ingår i Dammåns FVO.  Fisket uppe i fjällen Statens vatten förvaltas av Tossåsens sameby och administreras av Länsstyrelsen.
Fiskekort köper du hos länsstyrelsens återförsäljare .
Hos Länsstyrelsen ansöker du om fiske i kvoterade vatten.
I intilliggande byar kan du köpa fiskekort ” fiskkort ” eller via Internet och mobiltelefon.

Harren är Ljungans mest karaktäristiska fiskart.

Den hittar man i strömmar, sjöar och även i många av Ljungans biflöden. Harren kan fiskas med fluga en stor del av året. En trevlig tid infaller kring midsommar då kläckningar av olika dagsländor gör att harren blir huggvillig. De ljusa sommarnätterna kan ge oförglömliga harrfisken.
De yttre förutsättningarna som väder och vind styr flugvalet. Under försommaren kan alla imitationer av dagssländornas stadier från nymf till slända vara fångstgivande.
En förnämlig tid för harrfiske i Ljungan infaller under september-oktober, då strömmarna verkar fyllas av hungrig harr. Då är ofta nattsländeimitationer fiskarens bästa val.

I hela Ljungans avrinningsområde lever öringen.

Varje bestånd har unika egenskaper som är anpassade till livsrummets förutsättningar. Öringens storlek bestäms av födotillgång och arv. I mindre vattendrag och tjärnar blir öringen sällan tyngre än två kilo. Stationära öringar i mindre bäckar slutar växa vid något hekto.
I Ljungan har öringar kring 10 kilo fångats. Om man önskar komma i kontakt med storöringen är in- och utlopp vid de större sjöarna de säkraste platserna.
Redan i slutet av april kan man fånga öring i Ljungans strömmar. Den äter det som finns tillgängligt för årstiden och kan vara mycket selektiv.