Fiska i Åsarna

Åsarna fiskeområde är det mest fångstsäkra fiskevatten som Övre Ljungan kan erbjuda. I Hålen och på flera andra ställen kan du fiska med nästan 100% fångstgaranti såväl sommar som vinter.

asarna-640x420

Ljungan och Fuan har gjort området välkänt i fiskekretsar. Totalt omfattar sträckan
3 mil. Fisket efter harr betraktas som mycket attraktivt men även stor öring
förekommer i strömmarna. Åsarna FVOF förfogar över strömmande vatten Fuan,
Ljungan, Herrvadströmmen och Jormenån. Sjöarna Hålen, Äldern och Lillnästeln
är alla vatten väldigt lättfiskade. Hålen och Lillnästeln tillhör de mer fiskrika sjöarna
med abborre, gädda och mört.

Dokumenterad fisk i större storlek sista 10 åren är: öring 4,8 kg, röding 2,2 kg,
harr 1,2 kg, sik 4,5 kg, gädda 7 kg, abborre 1,2 kg.
I Ljungan och Hålen sätts det kontinuerligt ut öring och röding i storlek 3-6 hg.
Åsarna FVOF ger möjlighet till hyra av båtar för fiske i anslutning till sjön Hålen.

Fiskeregler

  • Fiske tillåten med sportfiskeredskap i markerade områden fört från land och
    från båt året om.
  • Ingen minimåttsbegränsning på fångst.