Börtnan

 Byn Börtnan är naturskönt belägen invid Ljungans strömmande vatten. De c:a 50 bofasta invånarna lever i en naturnära och avstressande miljö där en hög livskvalité är vardagsvara. Inom Börtnans fiskevårdsområde  (BFVO) finns stora möjligheter till ett variationsrikt fritidsfiske i tjärnar, strömmar och sjöar.

Till byn kan man komma per bil eller buss, bo i någon av byns alla småstugor och med lätthet ta sig till fiskevårdsområdets samtliga fiskevatten. I grannmiljön ingår ett flertal fjällkedjor som exempelvis Klövsjöfjällen och Oviksfjällen (bägge inom 2-3 mils avstånd). Under påskhelgen varje år fram till år 2003 anordnades på påskdagen en pimpeltävlingen Børtnspimpeln. På grund av för varma påskförhållanden har tävlingen varit inställd de senaste åren.

I områdets fiskevatten finns goda bestånd av øure (öring), storøure (laxöring), regnbaga (regnbågslax), rør (röding), har (harr), sik (sik), abbarr (abborre) gjedde (gädda) och lăkă (lake). Det planteras regelbundet in ädelfisk i det vattensystem som ligger inom fiskevårdsområdet.

Området breder ut sig längs Ljungan där det finns längre sträckor för flugfiske liksom olika sjöar. Även åarna Arån och Galån omfattas av den 20 km långa sträcka för flugfiske. Upp till 600 ha sjöar räknas till området vilket ger bra förutsättningar för en variationsrik fisketur.

Fr.o.m 1 juli är 2016 är området uppdelat i två delar, Börtnans FVOF, till stor del bara strömmande vatten och Börtnan västra KFO privat sjö- och tjärnområde.

Fiskarter i våra vatten:

  • Öring, röding, harr, sik, gädda och regnbåge,

Det svenska Sportfiskerekordet, regnbåge (11 kg), och världsrekordet (14 kg) är satta i Börtnansjön.

bortnan1