Fiska i Börtnans Västra KFO

Fr.o.m 1 juli är 2016 är området uppdelat i två delar, Börtnan västra KFO privat sjö- och tjärnsystem och Börtnans FVOF till stor del bara strömmande vatten och en del tjärnar.

Börtnans Västra kortfiskeområde breder ut sig längs Ljungan, väster om byn Börtnan. Området omfattar ett 25 tal tjärnar och sjöar en stor del av Flåsjöns vattenmagasin ingår i området samt Lövans strömmande vattendrag.
I området rinner finns strömmande vattendrag. Lövan, Arån och Aloppan är några av de vattendrag som kan intensiva och fantastiska upplevelser i en ren vildmarksmiljö.
Fiskevårdande åtgärder görs i hela området för att få ett så bra ekologiskt fisk som möjligt som till stor del skall gynna fiskens egen reproduktion.

Fiskarter i våra vatten:

 • Öring, röding, harr, sik och gädda.

Kontakt:

 • Håkan Ericsson 070 640 07 26
 • Jan Wikström 070 660 11 63

Fiskekort :

 • Lösen av fiskekort kan görs via Swich. Ring  Håkan 070-640 07 26
  eller hos nedanstående personer

Fiskekortsförsäljning och boende:

 • Emma-Britas Cafè & bröd  070-368 11 46
 • Galå Fjällgård 0687-140 08 www.gala-fjallgard.com
 • Gunhild Ericsson Börtnan 073 033 19 63
 • Håkan Ericsson 070 640 07 26
 • Jan Wikström 070 660 11 63

Bensin och mataffärer:

 • ICA Storsjö kapell
 • Åsarna Kiosk & Bensin
 • OK Svenstavik

Fiskeregler

 • Fiske får utövas endast för eget behov och med sportfiskeredskap
  (spö fört från land och hand, is vintertid. Gäller i strömmar och tjärnar.).
 • Flytring är förbjuden inom fiskevårdsområdet.
 • Minimimått på ädelfisk 35 cm. Gäller vid sportfiske samt i tjärnar och
  strömmande vatten i Ljungan. För Aloppan, Arån och Lövan gäller 25 cm.
 • Fiske efter öring är under tiden 1 september – 31 oktober förbjudet i
  strömmande vatten.
 • I strömmar och tjärnar får högst 5 ädelfiskar (sik ej inräknad) tas upp per kort och dygn.
 • Innehavare av fiskekort är skyldig att vid fiske medföra kortet och på anmodan uppvisa detta för KFO bevakare.
 • Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
 • Fiskekortet gäller för en (1) person per tidpunkt och dygn. Det går alltså inte att lösa ytterligare fiskekort för samma person när fångst antalet har nått sitt max.
 • Överträdelse anmäls och beivras