Fiska i Börtnans FVO

Fr.o.m 1 juli är 2016 är området uppdelat i två delar, Börtnans FVOF, till stor del bara strömmande vatten och Börtnan västra KFO privat sjö- och tjärnområde.

Fiskarter i våra vatten:

 • Öring, röding, harr, sik, gädda och regnbåge,

Kontakt:

 • Gunnel Hennebo mobil 070-368 11 46
 • Hemsida

Fiskekort via mobil eller dator:

Fiskekortsförsäljare:

 • Gunhild Ericsson Börtnan 0687-330 53
 • Gunnel Hennebo Börtnan  070-368 11 46
 • John-Arne Thyselius Börtnan 0687-330 15
 • Åsarna Skicenter 0687-302 30,
 • Ekbergs Fiske & Fritid 0684-300 36

Båtuthyrning och fiskeguide:

 • John-Arne Thyselius 0687-330 15
 • Pinntorps Camp Börtnan Gunnel Hennebo 070-368 11 46

Boende:

Mat:

 • Camp Börtnan
 • Emma-Britas Café & bröd i Börtnan 070-368 1146

Bensin och mataffärer:

 • ICA Storsjö kapell
 • Åsarna Kiosk & Bensin
 • OK Svenstavik

Fiskeregler

 • Fiske får utövas endast för eget behov och med sportfiskeredskap
  (spö fört från land och hand, is vintertid. Gäller i strömmar och tjärnar.).
 • Flytring är förbjuden inom fiskevårdsområdet.
 • Minimimått på ädelfisk 35 cm. Gäller vid sportfiske samt i tjärnar och
  strömmande vatten i Ljungan. För Aloppan, Arån och Galån gäller 25 cm.
 • Fiske efter öring är under tiden 1 september – 31 oktober förbjudet i
  strömmande vatten.
 • I strömmar och tjärnar får högst 5 ädelfiskar (sik ej inräknad) tas upp per kort och dygn.
 • Innehavare av fiskekort är skyldig att vid fiske medföra kortet och på anmodan uppvisa detta för fvo bevakare.
 • Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
 • Nätfiske är tillåtet med max 5 nät för sportstugeägare inom Börtnans fvo som
  har sportfiskekort.
 • Fiskesträckan mellan Stora- och Lilla Börtnen (strömmande delen) är endast
  tillåten för flugfiske. Vid tunnelutloppet råder fiskeförbud i kanalen fram till gamla Ljungans älvfåra.
 • Fiskare som hyr stuga i Börtnan och köper veckokort får använda dunkroksutter för fiske i Stora och Lilla Börtnen.
 • Fiske från båt endast i Stora- och Lilla Börtnen samt i Flåsjön.
 • Fiskerättsägare löser sportfiskekort för fiske i de vatten som fisk planterats i.