Dammåns FVO

I Oviksfjällen  finns ett flertal fina fiskevatten bl.a Dammåns FVO. Ett av landets förnämsta storöringsvatten med god framkomlighet och stor vildmarks upplevelse.

Dammån- Den grova storöringens hemvist.
Välkomna till ett av landets få strömmande vattendrag med långvandrande grov vild öring. Dammån i Jämtland är ett komplett fiskeområde med sjö-ström-tjärn- och fjällfiske en fiskeled i opåverkad vildmark. Dammån har sina källflöden uppe vid den norska gränsen och Anarisfjällen.
Dammån har sina källflöden i Anarisfjällen slingrar sig sedan ner genom Oviksfjällens vildmark och ut i Indalsälvens Kvitsleströmmarna och Storsjön.
Området bildar tillsammans ett av landets mest varierande fiskeområden i en äventyrlig fiskeled i fjäll- skogs- och vildmark för fiske efter grov öring, röding och harr.
Dammån är vida känd för sitt fina fiske efter storöring. Under hela sommaren vandrar öring från Storsjön upp i Dammån på sin väg mot lekplatserna uppe i Höglekardalen vid foten av Oviksfjällen.

Läs mer om Dammån på www.fishersguide.com