Fiska i Gruckarna

Fiskarter i våra vatten:

 • Öring, röding, harr, sik och gädda

Kontaktperson

Fiskekort via mobil eller dator

Fiskekortsförsäljare och information.

 • Myrvikens bensin 0643-102 92
 • Gunnel Hennebo Börtnan 070-368 11 46
 • Gunhild Ericsson Börtnan 0687-330 53
 • Landens Sport Svenstavik 0687-101 02
 • Storsjö fiskecamp 0687-211 22
 • ICA Klövsjö 0682-210 13

Boende

 • Storsjö fiskecamp 0687-211 22

Restaurang

Affär och Bensin

 • ICA Storsjö

Fiskeregler:

Fiske får utövas endast för eget behov och med sportfiskeredskap.

 • Minimimått på harr och öring skall vara 30cm.
 • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Ungdomar under 15 år fiskar på medföljande vuxens fiskekort.
 • Fiske gäller från hand eller land.
 • Fiske skall utövas med måtta och med iakttagande av god fiskevård.
 • Fiske efter öring är under tiden from. 1 sep tom. 31 okt förbjudet i strömmande vatten.Innehavare av fiskekort är skyldig att vid fiske medföra kortet och på anmodan uppvisa detta för fiskerättsägare eller bevakare.
 • Fiskare skall iakttaga varsamhet med eld och undvika att skräpa ner.Om någon iakttar att dessa regler överträds skall anmälan göras till närmaste kortförsäljare eller bevakare.