Handsjöns FVO

Handsjön, storgäddans hemvist (510 ha) är belägen i Ljungans huvudgren i Jämtland.  Handsjöbyn ligger i södra Jämtland, vackert belägen längs Ljungans dalgång och är en av de yngsta byarna i Rätans gamla socken. Handsjöforsen som ligger ca: 1 km uppströms Ljungans utlopp i Handsjön var före kraftverksutbyggnaden under 1960-talet en av Ljungans största och med stor säkerhet den finaste fors man kunde få se.

Handsjöforsen foto:www.handsjon.se
Handsjöforsen foto:www.handsjon.se

Här kan den gäddfrälste få ut maximalt vad som kan krävas för ett bra gäddfiske.  10 kilosgäddan är inte ovanlig här. Området är vackert inbäddat i skogslandskap med små tjärnar, bäckar samt sjösystem. De flesta fiskevattnen är mycket lättåtkomliga för såväl storfiskare som för barnfamiljer. Pimpelfisket efter röding på vårvintern eller den ljusa sommarnattens öringhugg i Långtjärns klara källvatten är en naturupplevelse som består i minnet.

Vattenföringen var under vårvattnet ca: 700 kubikmeter och då var det en fantastisk upplevelse att få vistas där och för de som var fiskeintresserade dra upp laxöringar på upp till 5-6 kg. Handsjöforsen var mycket välbesökt under vår och sommar trots att det till största delen var cykelburen transport som gällde.

Flottningen i övre Ljungan började omkring år 1870 efter flera års förberedande arbeten med kistbyggen och älvrensning.