Fiska i Handsjön

Fiskarter i våra vatten

Gädda, regnbåge, öring och röding

Tips

Långtjärn är områdets utsättningsvatten av stor öring och röding.
Handsjön, Losjön, Galvattnet och Trollsjötjärn: Har rikligt med gädda, abborre, sik och regnbåge. Sparsamt med öring.
Örasjön och Långvattnet  har ett rikligt bestånd av småröding, sparsamt med öring och abborre.
Trollsjötjärn  finns det mycket småabborre och skapligt med öring efter åren av utsättning. Det finns ett antal småtjärnar, åar och bäckar med bäckörings bestånd men de är svårtillgängliga p.g.a. skogsbruket. Det går dock att hitta fina platser efter Loån, Galvattsån, Riflobäcken och Örasjönån m.fl.

Kontaktpersoner

Fiskekort i mobil eller dator

Fiskekortsförsäljare och information

 • Pär Nilsson 073-815 52 55
 • Christina Elgstam 073 214 72 10
 • När Dej i Turingen 0690-711 45
 • Örjan Nilsson 010-339 14 54
 • Evy Sundemyr 070-685 82 94
 • Macken i Rätan 0682-100 02
 • Mona Lundin 070-279 09 12

Boende

 • Naturrastplats vid Handsjön  070-582 19 44
 • Rätans Camping 0682-101 21
 • Hus i Handsjön 0682-100 09

Fiskeguide

 • Pär Nilsson 073-815 5255 handsjonsfvof@gmail.com
 • Martin Bodin 070-513 0067 www.tjuvjakt.se

Båtuthyrning

 • Pär Nilsson 073-815 5255 handsjonsfvof@gmail.com
 • Martin Bodin 070-513 0067 www.tjuvjakt.se

Restaurang, affär och bensin

 • Finns i Rätan 10 km

Fisketips

Långtjärn öppnar för fiske (öring, regnbåge röding) på midsommardagen resp. juldagen.

Fiskeregler

 • Alla former av sportfiske med handredskap är tillåten i hela området.
  Barn under 16 år fiskar på målsmans kort och kvot gäller inte Långtjärn.
 • Familj enligt stadgarna (personerna i samma hushåll) gäller inte Långtjärn.
 • Medlemskort och årskort gäller från datumet på kortet ett år framåt.
 • Dygnskort gäller från tidpunkt på kortet 1 dygn framåt.
 • Förbud att fiska från båt i samtliga tjärnar inom området.
 • Fiskeförbud efter öring gäller strömmande vatten fr.o.m 1 sept t.o.m 31 oktober
  Tillfälliga förbud kan förekomma i samband med fiskutsättning.

handsjon