Högån och Hovermoåns KFO

Hovermo ligger ca. 6 mil sydväst om Östersund. Området kan nås efter väg 321 mellan Svenstavik och Myrviken. Området har mycket goda strömfiskemöjligheter. Bästa fisketiden juli-augusti, speciellt andra häften av juli – första hälften av augusti.

fiskekarta-hogan

Kontakt

Fisketips:

Bästa fiske med mask eller fluga.

Tillgänglighet:

Området kan nås med bil på flera ställen, i övrigt via stigar.

Allmänna regler:

Enbart handredskapsfiske gäller. Minimimått för öring: 15 cm.

Förbud:

Fiskeförbud i ån 1 sept – 31 okt.
Nedanför fallet i Hovermo fiskeförbud 15 april – 15 juni.

Åtgärder:

Under andra hälften av 1980- talet utfördes biotopvårdåtgärder. Under 1990- talet har 600 000 rom och yngel satts ut. Kalkning ar också gjorts årligen.

Fiskekortsförsäljning och information

  • Köp ditt fiskekort här Fiskekort.se
  • Folke Eriksson, Hovermo 0643-401 23
  • Leif Wikner konsthantverk 0643-401 80
  • Ola Johanssson, Kvissle 0687-131 16 Shell,
  • Bensinmacken i Myrviken0643-102 92


Anders i Hovermoån foto: http://www.berghagen.se