Fiska i Klövsjö

Fiskarter i våra vatten

Öring, regnbåge, sik och gädda

Tips

Strömmen: Populärt fiskeställe från land, oftast mete eller med spinnare
Röjån: Grov vandringsöring från midsommar
Klövsjön: Bra Abborr- och sikfiske sommar som vinter. Även storgäddan lurar i vassen.
Lännässjön: Bra öringsfiske med drag från båt. Årlig inplantering av Oxssjööring och Harr.
Svartåstjärn: Ett eldorado för flugfiskare, spinnfiskare samt isfiskare. Inte ovanligt med fiskar på två kg.

Kontaktperson

Fiskekort via mobil eller dator

Fiskekortsförsäljare och information

 • ICA Klövsjö 0682-210 13
 • Klövsjöfjäll 0682-41 31 00
 • Klövsjö Turistinformation 0682-41 36 60
 • OKQ8 Svenstavik 0687-510 71

Boende

 • Husvagnscamping vid golfklubben 070-5575852
 • Klövsjöfjäll AB 0682-41 31 00

Fiskeguide

 • Lars Kjellsson 070-557 91 84

Båtuthyrning

 • ICA Klövsjö 0682-210 13
  Svartåstjärn 20:-/timme
  Klövsjön 100 kr/dygn

Restaurang, affär och Bensin

 • Finns i Klövsjö

Fiskeregler

Innan fiske påbörjas skall fiskekortsinnehavaren skriva sin namnteckning på här för avsedd rad på framsidan.

 • Fiske får utövas endast för eget behov och med sportfiskeredskap. Minimimått på ädelfisk i Lännässjön 30 cm.
 • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Ungdomar under 15 år fiskar på medföljande vuxens fiskekort.
 • Fiske skall utövas med måtta och med iakttagande av god fiskevård.
 • Fiske efter öring är under tiden fr.o.m. 1 sep tom. 31 okter är det förbjudet i strömmande vatten. Innehavare av fiskekort är skyldig att vid fiske medföra kortet och på anmodan uppvisa detta för fiskerättsägare eller bevakare.
 • Fiskare skall vara varsam med eld och undvika att skräpa ner. Om någon iakttar att dessa regler överträds skall anmälan göras till närmaste kortförsäljare eller bevakare.