Ljungdalens FVO

Ljungdalens fiskevårdsområde innefattar även Skärvagen bilväg nästan fram till sjön rikligt med harr och öring. Sommar och vinterfisket i Ljungdalsfjällen är en upplevelse som passar de flesta människor. Det är otroligt spännande eftersom den där stora fisken,oavsett om det är en storharr, en storöring eller en storröding.

Fisket i Ljungdalsfjällen är en upplevelse som passar de flesta människor. Det är otroligt spännande eftersom den där stora fisken, oavsett om det är en storharr, en storöring eller en storröding, den finns! Och ingen vet på förhand vem som har lyckan med sig. Dessutom ger fritidsfisket i fjällen mer än bara fisket. Det ger avkoppling och naturupplevelser utöver det vanliga.

Du behöver ingen märkvärdig utrustning för att uppleva allt det positiva med att fiska i fjällen. Ett enkelt metspö, lina, sänke och krok, samt bete och du kommer att upptäcka att även du får fisk. Det går även utmärkt att meta med en vanlig haspelutrustning om du vill öka räckvidden. Kom ihåg metets huvudregel: Stort bete – stor krok, litet bete – liten krok.

Som bete duger majs, maggots och fiskstrimlor lika bra som mask.  Förutom kniv, tändstickor och plastpåsar har du med en liten låda med drag och krokar. Spinnare, vobblers, skeddrag, pilkar och plastbeten i olika färger och vikter. Med dem täcker du in alla de tre zoner där fisken finns: ytan, språngskiktet och botten. Tänk på att variera kasten och inspinningstakten och sprid kasten i solfjädersform.

Sommarfiske i Ljungdalsfjällen är en upplevelse som passar de flesta människor. Det är otroligt spännande eftersom den där stora fisken, oavsett om det är en storharr, en storöring eller en storröding, den finns! Och ingen vet på förhand vem som har lyckan med sig. Dessutom ger fritidsfisket i fjällen mer än bara fisket. Det ger avkoppling och naturupplevelser utöver det vanlig
Vinterfiske  I Ljungdalsfjällen har du två fina fiskevårdområden att välja på: Ljungdalens Fiskevårdsområde och Storsjö Fiskevårdsområde. Dessutom finns även Länsstyrelsens fiskekort att köpa om du vill prova fiskelyckan ute på fjällmarkerna. Inom Ljungdalens och Storsjö fiskevårdsområde pågår en kontinuerlig fiskevård i form av utsättning av yngel, inplantering och fiskevårdsbefrämjande åtgärder till nytta och glädje för dig som fiskar inom dessa områden.