Råssjöns FVO

Mycket lättillgängligt och naturskönt. Goda möjligheter för lyckat vinterfiske i småsjöarna men även i Råssjön som hyser blandade fiskarter  röding, öring, gädda och sik. Sommartid spinnfiske efter sik och öring och även flugfiske. Här behöver du inte trängas och har goda möjligheter till ostörd camping. Färdvägen mellan Svenstavik och Bräcke. 25 km från Svenstavik.

 fiskekarta-rassjons

Vinter: Pimpel efter sik och abborre angelfiske efter gädda. Sommar: Spinnfiske sik, abborre och öring.
Under kläckningstider för dagsländor från midsommar och framåt. Utmärkta möjigheter för torrflugefiske efter sik och efter öring. Örnbergssjön och Baksjön håller grov gädda som hugger på vobbler sommartid och angel vintertid. Abborrpimpel i Örnbergssjön och Mellansjön utmärkt. Sikpimpel i Råssjön kan tidvis vara bra.

Upplysning:

Tryggve Johansson 073 035 12 30
j.a.tryggve@gmail.com

Tillgänglighet:

Mycket lättillgängligt

Fiske med nät:

5 nät/kort

Åtgärder:

Utplantering av öring i Råssjön och Mellansjön

Fiskekortsförsäljning

  • Nisse Axelsson,  Gillhov 0687-400 10
  • Jonny Hamberg, Tången 070-654 70 58
  • Tryggve Johansson, Svartnäset 073-035 12 30
  • Hennie van Scherpenzeel, Enbo mot Bräcke 070-356 30 46
  • Lennart Mattsson Finnsved, 070-265 79 65
Vy över Råssjön foto www.camping.se
Vy över Råssjön foto www.camping.se