Skålans FVO

Skålan ligger naturskönt längs Ljungans strand, 20 km uppströms (västerut) från Åsarna räknat. I bygden finns många möjligheter till ett aktivt friluftsliv med bärplockning, fiske, fjällvandring, jakt, skid- och skoteråkning som några exempel. Stugor och båtar går att hyra.

Skaolpimpeln (antingen på Skålsjön, Fotingen eller Bergstjärnen) går av stapeln på långfredagen varje år och har genom årens lopp kommit att bli ett begrepp. Pimpeltävlingen har ett gott renommé vilket förmodligen beror på den fina miljön i Ljungans dalgång men även på de goda förutsättningarna för att få fisk.
I områdets fiskevatten finns goda bestånd av øure (öring), storøure (laxöring), regnbaga (regnbågslax), har (harr), sik (sik), øabbarr (abborre) gjedde (gädda) och lăkă (lake).
Det planteras regelbundet in ädelfisk i det vattensystem som ligger inom fiskevårdsområdet.

Inom Skålans fiskevårdsområde finns ett rikligt utbud av fiskevatten för sportfiskare. Inom området ryms betydande delar av älven Ljungan inklusive ett vidsträckt sjösystem, några åar samt tjärnar.  Här erbjuds upplevelser i en storslagen natur och möjligheter till ett lyckat fiske under alla årstider.