Fiska i Skålan

skalan-640x420

Tips

Välleströmmen: Från områdesgräns vid Bergstjärnen och ned till vägbron över Ljungan, tillåts bara fiske med flugspö och fluga. Från vägbron och nedströms till Hölen tillåts flugfiske och spinnfiske. Användning av mask eller annat agn är förbjudet. Minimimått öring och harr = 35 cm. Fångstbegränsning = 2 ädelfiskar.
Höltjärnen: Nattfiske kan ge kontakt med skygga öringar i det kristallklara
vattnet. Spöfiske från land, is och flytring.
Bergstjärnen, Fotingen, Lännässjön och Skålsjön: Fiske från land och båt. Här fångas stora gäddor och grov abborre. Isfisket är en höjdpunkt under senvintern då harr och sik ofta visar sig nära stränder.
Trångfors: Fiske med streamer i de snabba strömmarna lockar ofta öring.
Lilltjärnen: Spöfiske från land. Mask eller annat agn är förbjudet. Agn tillåts
dock vid isfiske.

Kontakt person

Leif Rodhe 070-342 79 88
leif.rodhe@bredband.net
www. skalan-bortnan.org

Fiskekort via mobil eller dator

www.fiskekort.se/skalan

Fiskekortförsäljare och information

  • Åsarna Skicenter 0687-302 30
  • Erling Persson 0687-320 26
  • Skålans byförening 070-224 18 78
  • Klövsjö Turistbyrå 0682-41 36 60

Fiskeguide

Leif Rodhe 070-342 79 88
leif.rodhe@bredband.net

Boende

  • Åsarna Skicenter 0687-302 30
  • Erling Persson 0687-320 26
  • Skålan 070-224 18 78
  • Klövsjö Turistbyrå 0682-41 36 60

Restaurang, affär och bensin

  • Allt finns i Åsarna och Klövsjö

Fiskeregler

Fiskekort löst för Skålans Fiskevårdsområde (FVO) gäller för fiske med handhållet redskap inom på kartan markerat område.
Fiskekorten är personliga och barn upp till 16 år får fiska på målsmans fiske- kort och kvot.

– Uppströms vägbron vid Välleströmmen tillåts enbart  flugfiske.
– Upstream from the bridge, Välleströmmen, FLY FISHING only is permitted.
– Nedströms vägbron tillåts Flugfiske och Spinnfiske. Fiske med agnad krok, mask, betesfisk etc. är inte tillåtet.
– Downstream of the bridge, Fly fishing and Spinning fishing is permitted.
– Fångstbegränsning / Catchlimit:  Öring, Harr /Trout, Greyling = 2 per day.
– Minimimått  / minimum size: Öring, Harr / Trout, Greyling = 35 cm.

I samtliga vatten tillåts högst tre beten per handhållet redskap.
Fiskeförbud råder i Ljungans biflöden under öringens lektid 1 sept – 31 okt. Oxsjöån är fredad från allt fiske.

Skålansjöns fångst Tore Nilsson foto Gunnar Nilsson
Skålansjöns fångst Tore Nilsson foto Bengt Nilsson