Storsjön- Berg FVO

Området består av den del av Storsjön som ligger inom Bergs kommun och bjuder på ett mycket varierat fiske efter ett stort antal fiskarter såväl sommar som vinter. Tack vare det varierande utbudet finns möjlighet till bra fiske i stort sett hela året runt. I stort sett hela området är lättillgängligt från allmänna vägar. Inga speciella turist- eller handikappanpassningar har gjorts.

Sjön grenar sig i flera långsträckta och breda vikar som Myrviken, Hoverberg och Bergsviken i Svenstavik. Storsjön är en art- och fiskrik sjö. Storsjöbygden och Storsjön beskrivs ibland som en oas i vildmarken, omgiven av höga fjäll i väster och stora skogsområden i öster. Det mytomspunna Storsjöodjuret  finnas i sjön. Storsjöodjurscentret i Svenstavik kan du se och läsa berättelser om sägner.

Det finns nära 20 olika fiskarter i sjön där de vanligaste är öring Jämtlands landskapsfisk. Röding, gädda, abborre, harr, sik , mört och lake är vanliga arter i sjön.  Pungräkan etablerade sig i sjön i början på 1970-talet efter utplantering högre upp i Indalsälven som fisknäringsdjur i reglerade fjällsjöar. Därefter har fiskfaunan i Storsjön successivt utökats med kanadaröding och nors.