FÖRENINGEN FISKAIBERG

I mars 2021 bildades föreningen FiskaiBerg. Föreningens syfte är att att utveckla fisket i Bergs kommun för framtiden. Föreningens verksamhetsområde gäller över hela kommunen. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att samverka, marknadsföra och tillvara ta medlemmarnas intresse

Under 2000 talet har Bergs kommun marknadsfört och drivit fiskefrågorna i kommunen genom bl.a projektet FiskeDestination Berg . Fr.o.m 1 januari 2022 är det Fiskaiberg som skall överta den rollen med stöd av kommunen i samverkan med myndigheter, näringsliv, föreningar och fiskeintresserade.

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem kan vara såväl privatperson som organisationer.

  • Föreningen marknadsför fisket via egna sociala media, webb, mässor, digitala anslagstavlor och TV programmet Fiskedestination i TV4 med Johan Broman.

FiskaiBergs styrelse 2021
Ordförande Kent Rosenqvist 1 år
Ledamot 1 kassör Britt-Louise Haraldsson 2 år
Ledamot 2 sekreterare Anders-Olof Öhlen 1 år
Ledamot 3 Pär Nilsson 2 år
Ledamot 4 Robert Bult 1 år
Suppleant 1 Niklas Öst 2 år
Suppleant 2 Peter Belin 1 år
Suppleant 3 David Lundin 2 år
Suppleant 4 Vakant1 år
Revisor 1 Kjell Simonsson 2 år
Valberedning Rullande genom inkomna förslag