Gäddfiske

Sportfisket efter gädda har under de senaste åren fått ett rejält uppsving och gädda är nu en mycket eftertraktad fångst, mycket tack vare den kamp som fisken erbjuder. Är du en av dem som drömmer om att fånga gammelgäddan så har du hamnat rätt, för kommunen har flera bra gäddvatten.

handsjon

Handsjöns Fiskevårdområde  är något av storgäddans hemvist och sjöarna Handsjön, Losjön, Galvattnet och Trollsjötjärn har rikligt med gädda. Många av de mindre sjöarna runt Näkten är bra gäddvatten och i trakten av norra delen av Näkten kan gäddfiskaren få sitt lystmäte framför allt i Örnbergssjön och Baksjön där riktigt grova gammelgäddor huserar. Även längs Ljungan finns sträckor med bra gäddfiske.

Johan Broman med en storgädda
Johan Broman med en storgädda

 

Efter islossningen börjar fisket efter storgäddor i vikar och på grund i Klövsjön och Lännässjön , framför allt i sundet mellan de båda sjöarna. I Bergstjärnen, Fotingen, och Skålsjön fångas stora gäddor och grov abborre och längre uppströms är Nedre Grucken  ett riktigt eldorado för gäddorna.