Sommarfiske i fjällen

Under juli och augusti brukar det vara bäst fart på fisken tidigt på morgonen, på kvällen och en bit in mot natten.  Under varma dagar kan fiskens jakt på insekter vara tydlig på vattenytan men vara svår fiskat för fiskaren.
På kvällen kan det däremot vara ett bättre spöfiske. Väderomslag brukar vara positivt för en huggperiod och riktigt hård blåst kan ge oväntade fångster på speciellt öring. På sjön och tjärnen är uddar, utlopp, inlopp och stora höjdskiftningar på botten ofta fisksäkra ställen.

sommarfjallfisker_540x306

När du närmar dig en kant på ett vatten bör du ta dig dit på tystas möjliga sätt, vibrationer skrämmer fisk som står nära strandkanten. Stor fisk tar sig ofta i skymningen in mot strandkanten för att leta efter föda. Häftiga rörelser skrämmer också fisken. Likaså om du står med solen mot ryggen så att dina skugga ligger ut över vattnet.

Rent spontant kan man ju fundera över varför fiskestigar efter en strandkant ofta går precis vid vattnet. Fiskestigen borde gå 10-15 meter ifrån vattnet.

Öringen finner du i regel överallt i fjällområdet. Den brukar vara av bra kvalitet och varierar ganska så mycket i storlek beroende på om dom finns i de större fjällsjöarna, små fjälltjärnar eller fjällbäckar.Den hugger på betet ganska rejält när den är på gång och är en härlig och stridbar fisk.

Det är speciellt när öringen är på gång och den börjar visa sig i ett vatten. Stor öring som visar upp hela sig eller när den bara går upp och suger i sig en insekt är mumma för syn och hörsel. Då lämnas inget spö ståendes, men det kan vara grymt svårfiskat ändå. Öringen fiskas i regel bara under sommaren men självklart får du den även på vinterfisket.