Projekt Tillgängliga Berg

Bergs kommun har av Länsstyrelsen blivit beviljad 2 100 000 kr i stöd ur Landsbygdsprogrammet Rekreation och turism. Projektet är kallad Tillgängliga Berg och ingår i kommunens satsning på fiske med marknadsföring, utbildning och skapa ett tiotal tillgängliga fiskeplatser med olika karaktärer och till miljöer för personer som har svårt att ta sig ut i naturen. Fiskeplatserna skapas så att man enkelt kan nå dem med fordon som bil, terrängfordon eller från sjön i kajaker/kanot och båt.

Länsstyrelsen Jämtlands läns beslut
Länsstyrelsen Jämtlands län beviljar projektstöd för Tillgängliga Berg med journalnummer 2019-3742 inom landsbygdsprogrammet 2014–2020.
Stödet utgår med högst 65,75 procent men inte mer än 1 440 000 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 för de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet avser insatser för att tillgängliggöra nya och gamla fiskeplatser och leder som är geografiskt spridda i Bergs kommun med spänger, vindskydd/friggebodar, grillkåtor samt skyltar och informationstavlor på plats.

Pengarna från landsbygdsprogrammet 2014–2020 tillsammans med pengarna från bygdemedel finansierar 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd, men inte mer än totalt 2 190 000 kronor.
Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet består i att tillgängliggöra fiskeplatser genom tillverkning av landgångar/spänger,
inköp av grus för markbeläggning och fyllning, uppbyggnad av rast-/mötesplatser med
vindskydd/friggebodar, grillkåta, torrtoaletter, bord och bänkar.

Dessa investeringar tillverkas i projektet men endast utgifter för materialet ingår i projektets kostnader utöver köp av tjänst för; grävning, transporter, schakt med mera. I projektet ingår även skyltning vid varje fiskeplats, vilket innefattar hänvisningsskyltar, informationstavlor och informationsskyltar.

Syfte och mål
Syftet är att uppnå målet med stödet och genomföra projektet enligt maximal detta beslut.
Länsstyrelsen Jämtlands län 2020-01-17 Journalnr: 2019-3742 2(7)

Syfte
Att möjliggöra tillgängligt fiske för flera, även för människor med funktionsnedsättning samt skapa förutsättningar för människor och företag att kunna ta del av möjligheterna som finns med fisket och naturlivet i Bergs kommun.

Mål

  • 16 st tillgängliga fiskeplatser/leder
  • 50 procent av alla fiskevårdsområden i Bergs kommun ska ha minst en tillgänglig fiskeplats upprättad i sitt område.
  • skyltning av destinationens fiskevatten
  • minst en ny fiskecamp ska upprättas
  • Mål som projektet ska bidra med på längre sikt är att en organisation med ett fiskeinformationscenter som upprättas för att driva fiskedestinationen vidare i framtiden,

Slutdatum för projektet är den 31 december 2022.