Sjö- och trollingfiske

Trollingfisket är kanske det fiskesätt som ger störst chans att fånga de riktigt stora bjässarna, men det är inte lätt – det gäller att hitta fisken och välja rätt kombination av bete och hastighet. Om man är flera som fiskar i samma båt får man en fantastisk gemenskap, där alla kan dela på spänningen.

Inom Bergs kommun finns framför allt två sjöar som erbjuder ett mycket bra trollingfiske: Näkten som har ett unikt rödingbestånd  och gammelgäddans hemvist här simmar riktiga  bjässar i den stora och djupa sjön.  Är du ute efter riktigt stor fisk är givetvis Storsjön oöverträffad – här finns storvuxen öring och kanadaröding.

Trolling är uttryck för släpfiske från båt med sportfiskeredskap. Vid trollingfiske fångas fisken alltid via rulle, spö, lina och bete, alltså på sportfiskeredskap.  Att trolla över vida vattenvidder innebär att man når fiskar och områden som den vanlige strandfiskaren sällan eller aldrig kommer åt.  Fiskarens skicklighet är däremot oftast lika avgörande för resultatet, oberoende av om plattformen man fiskar från flyter eller är landfast.

Johnny Nysteth på Storsjön

Om man vill testa den enklare varianten av trolling, att ro drag, så rekommenderar vi någon av de mindre sjöarna som Horten med öring, röding och grov fin abborre,
I Handsjön, Galvattnet, Rätansjön,  Klövsjön och Lännässjön trollar man efter stor gädda, sik och öring  där båtfiske kan ge stora fångster.