STENSHOLMEN I Nästeln

Stensholmen ligger i Nästelströmmen i Ljungan. Ta av från 321an mot Nästeln när du passerar bron över Ljungan tar av till höger mot Handsjöbyn 300 meter stannar du vid en liten parkering. Stenshoolmen bjuder på lungt flytande vatten som bjuder på ett fint fiske om du kommer i rätt tid. Det är ett strömmande fiske efter harr, öring, abborre och gädda.