STORTJÄRN i Kvarnsjö

Stortjärnen i Kvarnsjö
Populärt fiskevatten med stor fisk. Stortjärn är belägen 300 m från avtagsvägen från E45  mot Kvarnsjö. 1500 m söder om Nästeln mot Rätan.

Mer information här Rätans FVOF