Förarbevis och licenser

På din fritid kan du utbilda dig genom våra studieförbund inom olika fritids sektorer. De flesta studieförbundsutbildare hyr in sig hos föreningar och andra organisationer för den aktuella kurstiden. Men det finns två stycken med egna kontor och kurslokaler i kommunen,
Studieförbundet Vuxenskolan 0687-106 03,
Ängesvägen 2 Svenstavik Box 76 840 40 Svenstavik
Studiefrämjandet Jämtland/Härjedalen Lena Gabrilsson 0687-106 60 Torget 840 40 Svenstavik 0687-106 60

Förarbevis och körkort

Om du har Förarbevis för terrängskoter som är utfärdat under tiden 2000 – 2009 kommer det även i fortsättningen att vara giltigt men måste bytas ut till ett nytt förarbevis för terränghjuling och snöskoter. Detta utbyte ska ske snarast under 2012.

Transportstyrelsen kommer att skicka ansökningshandlingar till alla som i dag har ett förarbevis för terrängskoter.
Senast den 31/12 – 2012 skall ansökan om utbyte från
förarbevis terrängskoter till det nya förarbeviset för snöskoter och terränghjuling vara inkommen till Transportstyrelsen. Förarbeviset blir ogiltigt efter det datumet.

Förarbevis utbildning för terrängfordon

Anmälan till 070-2951883 boeriksson@home.se
Ovikens snöskoterklubb är medlem i Bergs skoterallians och Sveriges snöskoteråkares centralorganisation. Vill du kontakta oss skoterioviken@spray.se

Jakt- och fiskeutbildare

Sverige har en bra jägarexamen som är obligatorisk för att bli jägare och som gör den svenska jägarkåren till välutbildad, kunnig och väl skickad att föra de svenska jakttraditionerna vidare. Jägarexamen är en bred utbildning inom jakt och viltvård som alla kan ha stor nytta och glädje av. Intensivkurser hålls både genom organisationer och studieförbund. Här nedan hittar du utbildare för Jägarexamen, tillsyningsmän och fiskevård i Bergs kommun

SISU idrottsutbildarna

SISU Idrottsutbildarna finns i hela Sverige. Vår verksamhet har tre ben där folkbildningen är stommen i vår verksamhet. Vi är idrottens studieförbund, här står individens behov i centrum. Folkbildning handlar om att få människor att välja utveckling efter eget behov. Ett studieförbund ska få människor att växa.

SISU Idrottsutbildarna som studieförbund

Vi utbildar idrottsföreningarna. På riksnivå arbetar vi med att utveckla och stötta specialidrottsförbunden. Våra distrikt jobbar med specialdistriktsförbunden och idrottsföreningarna. Vi har 21 distrikt som arbetar med att utveckla de idrottsföreningar som finns runt om i Sverige. Under 2010 arbetade vi med cirka 8000 föreningar och 72 olika idrotter och medlemsorganisationer.
SISU Idrottsutbildarna på riksnivå fungerar som ett stöd och en resurs för de specialidrottsförbund och medlemsorganisationer som vill utveckla sin organisation och verksamhet. På riksplanet har vi också ett omfattande kurs- och konventprogram. Vi genomför utvecklings- eller utbildningsprogram, vi medverkar som coacher och samtalspartner, process- och projektledare och föreläsare.

SISU idrottsutbildarna

  • genomför kurser
  • anordnar konferenser och mötesplatser
  • driver egna projekt och kan också vara projektledare
  • är processledare i olika utvecklingsarbeten och organisationsförändringar
  • utbildningar hittar du här
  • studieförbund