Jaga i Berg

Inom kommungränsen har du möjlighet att jaga småviltsjakt på renbetesfjäll och i skogslandet Kommunen äger själv mark som idag driftas av Svenska Jägarförbundet. De har kurser i allt som har med jakt att göra.

jakt

Regering och riksdag har beslutat att småviltsjakt skall upplåtas som kortjakt på renbetesfjällen i Jämtlands län. Jakttillståndet gäller för upplåten mark inom angivna fjällkommuner. Länsstyrelsen har även ansvaret för bevakning och viltvård inom renbetesfjällen i länet.Länsstyrelsen är involverad i vissa former av jakt. Älgjakten dominerar men myndigheten berörs även av jakt på björn och lo.

Viggesågen

Bergs jaktvårdskrets arrenderar sedan tre år tillbaka 3000 ha jaktmark av Bergs kommun. Till jaktmarken finns en anläggning som möjliggör övernattning för 10-talet gäster.Föreningen erbjuder nya jägare och medlemmar möjlighet att jaga både småvilt och älg och även fiske.
Varje år skänker föreningen en vuxen älg till skolan som eleverna styckar och serverar den som skollunch

Bergs jaktvårdskrets har tilldelats stipendium för sin verksam från Vallenbergska fonden 2013PDF för sitt arbete med ungdomar på fritiden

 • ​Samarbete med grund- och gymnasieskolor är omfattande
 • ​Jakt för kvinnor
 • Jaktläger för unga och äldre
 • Slakt, styckning och tillredning av fällt byte
 • Speciella arrangemang anordnas för funktionshindrade att delta i jakt
 • Friluftsdagar för elever med praktisk jakt, simulatorskytte och träning på skjutbana
 • JägarCafé med olika teman varje månad
 • Natur-jägar- och fiskeutbildningar

Hemsida Bergs jaktvårdskretslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Småviltsjakt i Ljugdalens fjällvärld

Vissa områden är avlysta, men ett par områden i Ljungdalens närhet är fortfarande öppna för jakt, ES1 och MI1. Jaktkortet köper du för högst fem dagar i taget på turistbyrån i Ljungdalen. Det måste ske personligen och tillståndet kan inte bokas i förväg. På turistbyrån kan du hyra en av våra stugor helt nära fjället. Småviltsjakt i sameland.

Tåssåsens sameby

Jakten bedrivs på av samebyn indelade områden med tydliga, naturliga avgränsningar i terrängen och med ensamrätt för lämpligt antal samtidigt jagande. Områdestilldelning sker i överenskommelse med jägarna i inom respektive område.

Jaktskyttebanor

 • Jaktskyttesimulator : Studiefrämjandet 0687-106 60
 • Börtnan & Skålans Jaktskyttebana Rolf Karlsson 0687-320 86 Hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ovikens Jaktskyttebana: Jan Olsson tel 0643-104 69 , 070-3144176
 • Persåsens Jaktskyttebana: Nils 070-320 91 85, 070-340 70 82
 • Rätans Jaktskyttebana: Ingvar Haraldsson 0682-102 55, 070-359 62 38
 • Storsjö Jaktskyttebana: Kent Moén, 0687-21110
 • Svenstaviks skjutbana: Jimmie Berglund 070 – 373 81 67
 • Viggesågen  Bergs jaktvårds krets: Sven-Gunnar Sivertsson 0643-410 02, 070-583 51 48
 • Åsarna Jaktskyttebana: Robert Olausson  073 – 070 90 43 www.asarnajsk.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster