Kusbölehelvetet

Vid Kusbölehelvetet vid vägen mot Gräftåvallen finns en 2 km lång sprickdal en 20 meter djup kanjon. I sprickdalens botten rinner en bäcksom rätt vad det är försvinner under marken. Om du vill gå ner isprickans botten så följ kanten österut. Efter några hundra meter planar sprickdalen ut och du kan klättra ner.

Om du är observant kan du se den lilla unika rödingen som förmodligen är en kvarleva från istiden. I de branta sluttningarna brukar korpar och rovfåglar bygga sina bon och på försommaren kan du höra hur de kallar på sina ungar med gälla skrik.
Ett långt fångstgropssystem med mer än 250 gropar ansluter till sprickdalen mot väster.

Kusbölegrottan ligger något väster om ”helvetet”. Den har skapats genom rörelser i berggrunden och har med tiden vidgats genom ras.
Ungefär 2 km innan man når Gräftåvallen passeras Gräftån. Ett hundratal meter norr om vägen bildar Gräftåns vatten ett pampigt vattenfall.